WEDSTRIJDREGLEMENT

Inno Potato Award 2018

Doel Inno Potato Award

Op voorstel van enkele bedrijven en organisaties uit de aardappelsector werd de Inno Potato Award in het leven geroepen. Dit initiatief – gedragen door de hele aardappelketen – wil enerzijds telers bekronen die toekomstgericht en innovatief te werk gaan, en anderzijds de kwaliteit, de gedrevenheid en het professionalisme van de sector naar een breed publiek uitdragen.

De Inno Potato Award is een bekroning voor de Belgische aardappeltelers die in hun bedrijf een innovatief element hebben of innovatieve technieken toepassen, en hiermee op een innovatieve en kwalitatieve manier hun bedrijf runnen, hun aardappelen telen of hun producten commercialiseren. Dit innovatieve element kan om het eender wat zijn in om het even welk aspect van het landbouwbedrijf of teelt. Zo kunnen de telers naar het brede publiek toe symbool staan voor de zin voor innovatie binnen de aardappelteelt en een ambassadeur zijn voor de hele branche.

Deelname

De wedstrijd is exclusief voorbehouden aan pootgoed-/ aardappeltelers waarvan de zetel van het bedrijf in België gevestigd is. Zij dienen hun project in te sturen vóór 31 mei 2018. Elke teler kan een onbeperkt aantal projecten indienen. De teler die inschrijft verklaart dat hij op een correctie wijze is geregistreerd bij het FAVV als producent. Daarnaast verklaart hij zijn bijdrage te betalen aan Vlam. De deelname van de teler aan deze wedstrijd is gratis.

Jury en jurering

De jurering gebeurt in 3 rondes.

1e juryronde:

De 1e jurering gebeurt door een jury van specialisten uit de aardappelbranche. Zij beoordelen op basis van objectieve criteria de innovatie van het ingezonden project. Volgende criteria worden hierbij in beschouwing genomen:

  • graad van innovatie
  • respect voor het milieu
  • commercieel voordeel voor de teler
  • impact op de kwaliteit en voedsel- en/of plantenveiligheid / verkoopbaarheid van de teelt
  • impact op het rendement van de teelt
  • ...

Alle elementen van de innovatie die de teler in de motivatie vermeldt, worden uiteraard in acht genomen. De innovatie dient uiteraard aan alle geldende wetgevingen te voldoen.

Deze jury van specialisten selecteert de genomineerden. De jury selecteert de beste, meest innovatieve inzendingen op basis van de motivatie die door de teler wordt ingestuurd. Zij dient derhalve zo volledig en gedetailleerd mogelijk te zijn. De jury houdt zich het recht voor om al dan niet met de teler contact op te nemen om verdere informatie op te vragen indien de informatie in het inschrijvingsformulier ontoereikend is. De jury houdt zich het recht voor om minder projecten te nomineren indien de graad van innovatie van de inzendingen onvoldoende hoog is. Alle verstrekte informatie in het kader van de wedstrijd wordt vertrouwelijk behandeld. Noch de jury, noch haar beslissing staan ter discussie.

Alle deelnemers worden persoonlijk verwittigd of hun project al dan niet voor de volgende ronde wordt weerhouden.

2e juryronde:

Bezoek aan alle genomineerden waarbij het dossier en de innovatie naar juistheid en inhoud worden onderzocht. De vakjury beschikt over 50% van de stemmen en maakt een eigen klassement op. De overige 50% van de stemmen gaat naar de bezoekers van Interpom Primeurs 2018.

3e juryronde:

Alle genomineerden worden begin oktober 2018 aan de pers voorgesteld. Via de website en op het ‘innovatieplein’ op Interpom | Primeurs 2018 worden de genomineerde projecten voorgesteld. Elke bezoeker van de beurs (op zondag 25 en maandag 26 november 2018) ontvangt 1 stembiljet om zijn/haar stem uit te brengen voor die innovatie die zij het sterkst vinden. De stemming wordt afgesloten op maandag 26 november 2018 te 18 uur. De bezoekers beschikken over 50% van de stemmen, de overige 50% van de stemmen is in handen van de vakjury. Bij een ex-aequo is het de jury die finaal beslist wie de winnaar wordt.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt enkel door het insturen van het inschrijvingsformulier vanaf de lancering van de wedstrijd en uiterlijk vóór 31 mei 2018 via deze website, of via e-mail naar info@innopotato.be of via post naar volgend adres: Kortrijk Xpo / Inno Potato, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk.

Prijzen

In de 3e juryronde wordt per regio (Vlaanderen en Wallonië) een winnaar, 1e genomineerde en 2e genomineerde aangeduid. Zij ontvangen respectievelijk 1.500 € , 1.000 € en 750 €. Zij ontvangen ook een publiciteitsbord voor aan het bedrijf, en worden uitgebreid onder de aandacht gebracht in de algemene en vakpers. De genomineerden stemmen in met een eventuele reportage van het innovatieproject. De prijsuitreiking vindt plaats op Interpom | Primeurs 2018 in Kortrijk (25-27 november 2018) op dinsdag 27 november 2018. Alle genomineerden engageren zich om op dinsdag 27 november 2018 op de prijsuitreiking aanwezig te zijn.

Presentatie

Op de website van de wedstrijd en op de beurs worden alle genomineerde projecten voorgesteld. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de organisatoren informatie rond het project op een paneel voorstellen dat op de website en tijdens Interpom | Primeurs 2018 wordt tentoongesteld.

Voor alle info en correspondentie:

KORTRIJK XPO
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

T. +32 (0)56 24 11 11
E-mail: info@innopotato.be