DEELNEMEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER

Schrijf in en maak kans op de Belgian Inno Potato Award 2018!

Deadline: 31 mei 2018 Vul de onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in:
1. Algemene bedrijfsinformatie
Voornaam + naam *
Bedrijf *
Straat + nr *
Postcode *
Plaats *
Email *
Telefoon / GSM *
Fax

Ik verklaar dat ik op een correcte wijze ben geregistreerd bij het FAVV als producent *
Ik verklaar dat ik mijn bijdrage betaal aan Vlam *
2. Informatie over het project
Naam van het project *


Motivatie inzending *
Wat is volgens u vernieuwend aan uw project? (zéér zorgvuldig formuleren aub – deze argumentatie wordt zowel gebruikt in de voorjurering als in de definitieve jurering!)
Merk en type van het product / machine / dienst... waarmee u uw project realiseert:
(indien van toepassing) *
Systeem / merk / leverancier en type + Jaar (en eventueel maand) van ingebruikname door de teler
Meerwaarde van het project voor de Belgische aardappelteelt *
Gelieve kort te beschrijven waarin uw project een bijdrage levert aan de kwaliteit en/of rendement van uw teelt, aan het milieu, aan de consument, aan de commercialisatie van uw aardappelen, aan de uitstraling van de sector in het algemeen, enz...
Bijkomende informatie ter bewijs van het belang van het project voor uw bedrijf:
Ter ondersteuning van uw motivatie van uw inzending kan u supplementaire informatie toevoegen, zoals foto’s, cijfermateriaal, illustraties. U kan deze informatie opsturen via e-mail naar info@innopotato.be, met vermelding van uw persoonlijke gegevens en naam van het project.

Ik verklaar hierbij het reglement te hebben gelezen en aanvaard. *

De deelnemer verbindt er zich toe alle nodige informatie te verstrekken die hem vanwege de organisatie gevraagd wordt. Onjuiste informatie leidt automatisch tot uitsluiting van de betrokken inzending.
 
* Deze velden zijn verplicht in te vullen.